1. คณิตศาสตร์และสถิติ

 • สถิติ และความน่าจะเป็น
 • แคลคูลัส
 • พีชคณิตเชิงเส้น
 • สมการเชิงอนุพันธ์
 • ตรรกศาสตร์
 • การเพิ่มประสิทธิภาพ
 • การออกแบบการทดลอง

2. การเขียนโปรแกรมภาษา

 • R
 • Python

3. ความรู้ด้านธุรกิจ และทักษะทางอารมณ์

 • มีความรู้ทางธุรกิจและเข้าใจธุรกิจเป็นอย่างดี
 • มีความชอบในเรื่องที่ทำ
 • ชอบใช้ตัวเลขโดยเฉพาะ Big Data
 • ชอบแก้ปัญหาและหาทางออก
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • สามารถเล่าเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลที่เข้าใจได้ง่าย
 • สามารถต่อยอดจากผลลัพธ์ให้กลายเป็นการกระทำที่สร้างประโยชน์จึงได้

ที่มา : หนังสือ Big Data Series I (ดร.อสมา กุลวานิชไชยนันท์)

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่